28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,15,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego
Dokumenty życia społecznego

Dokumenty  życia społecznego (social life documents – DŻS) – to materiały biblioteczne mające wartość użytkową, historyczną, informacyjną i promocyjną. Są to wszelkie wydawnictwa, które zapisują i odzwierciedlają działalność różnych grup społecznych (instytucji, organizacji, stowarzyszeń). Posiadają cele praktyczne, ale służą też do dokumentowania i archiwizowania własnej działalności.

DŻS-y wartość stałą uzyskują dopiero w bibliotece, gdzie podczas ich gromadzenia i opracowywania stają się źródłem historycznym. DŻS-y stanowią zapis życia społeczno-kulturalnego, które są bezcenny źródłem informacji o tym co działo się w danym miejscu i czasie. Te materiały biblioteczne są bardzo często doskonałym punktem wyjścia do prac badawczych nad zjawiskami społecznymi, kulturalnymi i politycznymi.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach gromadzi takie dżs-y jak:

 • foldery, broszury, przewodniki i prospekty turystyczne
 • plakaty teatralne, filmowe, koncertowe, wyborcze, okolicznościowe
 • katalogi muzealne, wystaw artystycznych, oświatowych, gospodarczych
 • druki ulotne: ulotki, jednodniówki, gazetki partii, stowarzyszeń
 • wydawnictwa okolicznościowe
 • kalendarze
 • dokumenty niepiśmienne (plakietki, długopisy, przypinki, breloki),
 • pocztówki, fotografie
 • afisze, programy teatralne i kinowe
 • referaty z konferencji
 • nagrania wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych (DVD, AUDIO, VIDEO)
 • programy wydarzeń społeczno-kulturalnych
 • rękopisy, listy, autografy
 • zakładki do książek
 • zaproszenia
 • plany miast
 • materiały promocyjne miast i gmin

 

PBP gromadzi dokumenty życia społecznego dotyczące przede wszystkim Powiatu Gliwickiego i Śląska, ale także innych regionów Polski. Jeśli posiadacie tego typu materiały, przynieście je do nas i nadajcie im wartość historyczno-badawczą.

Źródło: „Bibliotekarstwo. Nauka-Dydaktyka-Praktyka”, pod. red. A. Tokarska, Warszawa 2013, Kolanowska, M. Pilarczyk: „Dokumenty Życia Społecznego w działalności bibliotek publicznych”, Warszawa 1985.

 

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA