Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotów humanistycznych, PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach jest idealnym miejscem dla Ciebie! Polonista, historyk, nauczyciel WOS-u, Wiedzy o kulturze, a nawet geograf znajdzie tu coś dla siebie.

Nauczyciel języka polskiego znajdzie na naszych półkach publikacje „pierwszej potrzeby”: słowniki językowe (synonimów, dobrego stylu, paronimów, wyrazów obcych), leksykony (gatunków literackich, adaptacji filmowych, symboli, bohaterów literackich), słowniki gwary śląskiej np. Mały słownik gwary Górnego Śląska, Słownik polsko-śląski, Słownik gwar śląskich itp. Nie brakuje również  leksykonów epok literackich, Encyklopedii Literatury polskiej, Wielkich romantyków czy Encyklopedii białych plam. Ciekawą pozycją są np. Przestrzenie kultury i literatury czy  Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy Władysława Kopalińskiego .

Biblioteka posiada również dość bogaty zbiór dotyczący historii i teorii literatury oraz literaturoznawstwa. Znajduje się w nim m.in.  20 lat literatury polskiej (1989-2009), Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Pomiędzy tragicznością, a groteską, Poeci dwudziestolecia międzywojennego, Otwieranie głosu. Studium wcześniej twórczości Zbigniewa Herberta, Harry Potter. Fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury, Wśród starych i nowych lektur szkolnych, Książki pierwsze, książki ostatnie, Nowy regionalizm w badaniach literackich, Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka.

Można wypożyczyć również książki i biografie poetów i pisarzy polskich: m in.: Słowo o Brunonie Jasieńskim, Witold Gombrowicz i świat jego młodości, Heretyk z familoka, Maria Konopnicka. Do lekcji przybliżającej Górny Śląsk mogą przydać się 99 książek czyli Kanon Górnośląski, Pierwsza Polka czy Wrześniowe Światło Horsta Bienka, Cholonek Janoscha, Z krainy Pusteckiego Morcinka oraz Czarny ogród  Szejnert i wiele innych. Katalog

Ponadto mamy również serie wydawnicze m.in.: Historia literatury polskiej czy Vademecum Polonisty.

Nauczyciel Wiedzy o kulturze znajdzie u nas bogaty zbiór z zakresu folkloru Górnego Śląska m.in. Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska, W kręgu Górnośląskich podań i legend, Mitologia Śląska, My prawdziwi Górnoślązacy. Studium etnologiczne, Księga kultury polskiej. Ilustrowana encyklopedia tematyczna, Monografia folkloru Górnego Śląska, seria Ocalić od zapomnienia:  mi. in Stroje ludowe, polskie tradycje i obyczaje. Nie brak także publikacji o sztuce takich jak: Sztuka Górnego Śląska, Górniczy Śląsk w sztuce naiwnej, Zabytki sztuki. Śląsk czy Twórcy intuicyjni z kolekcji Barwy Śląska itp. katalog

Natomiast nauczyciele historii i WOS-u będą mogli poszerzyć swoją wiedzę sięgając po publikacje dotyczące historii Górnego Śląska, a także znajdzie obszerny materiał źródłowy stanowiący doskonałą pomoc dydaktyczną w trakcie lekcji. Z ciekawszych pozycji można u nas wypożyczyć takie książki jak: Dialog o Śląsku, Górny Śląsk podczas II Wojny Światowej, Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Górny Śląsk ziemia nieznana, Powstanie Śląskie i plebiscyt w dokumentach i pamiątkach czy Marzenia z betonu. Codzienność na Górnym Śląsku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przydatne będą również Mapy Górnego Śląska, Atlas historyczny: zbiór map edukacyjnych, Materiały regionalne dla szkół ogólnokształcących województwa katowickiego, opolskiego i wrocławskiego, Materiały pomocnicze do nauki historii regionalnej czy Katowice na starych pocztówkach. Nie brakuje również pozycji dotyczących miejscowości Powiatu Gliwickiego m.in:  Historia miasta Pyskowice i Toszek, Historia oraz dziedzictwo kulturowe Kotulina i okolic, Knurów i Krywałd według Ks. Alojzego Koziełka, Chudów-monografia historyczna, Zeszyty Gliwickie 750 lat Pilchowic. Są też serie wydawnicze np.: Historia powszechna.

 

Na lekcji Wiedzy o społeczeństwie przydadzą się takie pozycje jak: Obywatele lokalni i kosmopolityczni, 20 lat transformacji w aspekcie regionu  Śląsk, Silesiaca, Górnośląskie studia socjologiczne, Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku, Wpływ polityki społecznej na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu i wiele innych.

Natomiast geograf znajdzie u nas bazę przewodników, map, albumów i leksykonów tematycznych. Są wśród nich: Przewodnik po Polsce. Dolny i Górny Śląsk. Wyżyna krakowsko-częstochowska. Beskid śląski. Sudety, Górny Śląsk. Jura i Podbeskidzie. Wycieczki i trasy rowerowe, a także Spacerownik Powstańczy lub Spacerownik po Śląsku, Zagłębiu i Podbeskidziu. Nie brakuje również pozycji takich jak Archeologia. Górny Śląsk, Materiały archeologiczne, Pokażę Wam inny Górny Śląsk czy Leksykon zabytków architektury: Górny Śląsk. W zbiorach posiadamy także liczne, bogato ilustrowane albumy przyrodnicze, geograficzne, turystyczne, a wśród nich: Nad Wisłą, Zamki, Pałace i Dwory w Polsce, Sławne drzewa województwa śląskiego, Kopalnia Guido w Zabrzu, Parki krajobrazowe w Polsce, Osobliwości przyrodnicze województwa Śląskiego i wiele innych oraz przewodniki lokalne np. seria Na szlaku: Sośnicowice i Pilchowice, Knurów i Gierałtowice, Czerwionka-Leszczyny, Rybnik i okolice.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

Katalog online

 

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA