Zbiory biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach gromadzi, opracowuje i przechowuje zbiory biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów metodycznych i regionalnych.

Na materiały metodyczne składają się książki i czasopisma z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, wydawane między innymi przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową oraz Instytuty Bibliotekoznawstwa poszczególnych uniwersytetów w kraju.

W działach ogólnych można znaleźć szereg ciekawych pozycji z zakresu literaturoznawstwa, sztuki, historii powszechnej, geografii i wielu innych dziedzin nauki.

Biblioteka nie gromadzi beletrystyki za wyjątkiem literatury pięknej pisarzy śląskich i książek dotyczących Śląska.

PBP specjalizuje się w gromadzeniu regionaliów, przede wszystkim publikacji o powiecie gliwickim. Kolekcjonuje również wybrane wydawnictwa dotyczące województwa śląskiego. Są to publikacje popularnonaukowe z zakresu: religii, etnografii, sztuki, architektury, literatury, geografii i historii itp. oraz serie wydawnicze i wydawnictwa ilustrowane.

Dla potrzeb tworzenia Regionalnej Bibliografii Powiatu Gliwickiego, poza książkami i prasą lokalną, biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego. Są to: foldery, druki ulotne, plakaty, afisze, widokówki, materiały reklamowe, kalendarze będące zapisem dawnej i teraźniejszej historii społeczności lokalnych, wydarzeń kulturowych, które w przyszłości staną się cennym źródłem wiedzy o naszym regionie.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA