Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przetwarzane w celu korzystania ze zbiorów bibliotecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO;

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody;

5. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą udostępniane innym podmiotom;

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa zapisu do biblioteki.

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA