herb powiatu gliwickiego

W 2018 r. PBP w Gliwicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie X Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i w piśmie" w kwocie zł 3000.


W 2017 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie IX Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Pasjonaci śląskiej kultury” w kwocie zł 2 800.


W 2016 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Kalejdoskop śląskiego humoru i satyry” w kwocie zł 2 800.


W 2015 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Śląsk literacki XX i XXI wieku” w kwocie zł 2 800.


W 2014 r.  PBP w Gliwicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VI Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku" w kwocie zł 2 800.


W 2013 r. PBP w Gliwicach otrzymala dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie V Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Ludowość w literaturze śląskiej" w kwocie 4 200 zł.


W 2011 r. dotację ze środków Powiatu Gliwickiego w kwocie 7 000 zł na realizację zadania publicznego p.t. „Śląsko-kaszubskie Klimaty Regionalnej Kultury i Literatury” III Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów otrzymało Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działające przy PBP w Gliwicach. W imieniu Koła umowa została podpisana z Katowickim Zarządem Oddziału SBP

 

 

loga Biblioteka Narodowa oraz NPRC

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2018 r. PBP w Gliwicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie zł 2500.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2017 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie zł 2 500.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2016 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie zł 4 100.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2015 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie zł 4 000.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2014 roku PBP w Gliwicach uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3000 zł .

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2013 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 900 zł.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2012 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 000 zł.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2011 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 zł

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Śląska
Biblioteka Cyfrowa


Cyfrowa Biblioteka
POLONA


Narodowe
Archiwum
Cyfrowe