herb powiatu gliwickiego

W 2019 r. PBP w Gliwicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie X Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Obraz powstań śląskich w historii, literaturze i kulturze” w kwocie zł 3000.


W 2018 r. PBP w Gliwicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie X Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Ambasadorzy śląskiej kultury w mowie i w piśmie" w kwocie zł 3000.


W 2017 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie IX Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Pasjonaci śląskiej kultury” w kwocie zł 2 800.


W 2016 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VIII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Kalejdoskop śląskiego humoru i satyry” w kwocie zł 2 800.


W 2015 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VII Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. „Śląsk literacki XX i XXI wieku” w kwocie zł 2 800.


W 2014 r.  PBP w Gliwicach otrzymała dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie VI Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku" w kwocie zł 2 800.


W 2013 r. PBP w Gliwicach otrzymala dotację celową ze środków Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie V Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pn. "Ludowość w literaturze śląskiej" w kwocie 4 200 zł.


W 2011 r. dotację ze środków Powiatu Gliwickiego w kwocie 7 000 zł na realizację zadania publicznego p.t. „Śląsko-kaszubskie Klimaty Regionalnej Kultury i Literatury” III Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów otrzymało Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działające przy PBP w Gliwicach. W imieniu Koła umowa została podpisana z Katowickim Zarządem Oddziału SBP

 

 

loga Biblioteka Narodowa oraz NPRC

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2019 r. PBP w Gliwicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie zł 1500.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2018 r. PBP w Gliwicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w kwocie zł 2500.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2017 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie zł 2 500.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2016 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie zł 4 100.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2015 r. PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach uzyskała dofinansowanie w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie zł 4 000.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2014 roku PBP w Gliwicach uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3000 zł .

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2013 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 900 zł.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W 2012 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 000 zł.

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2011 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek PBP w Gliwicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000 zł

Zrealizowane ze środków finansowanych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA