Deklaracja Misji

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

z siedzibą w Pyskowicach

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach jest  samorządową  instytucją  kultury, działającą na rzecz bibliotek publicznych i  społeczności lokalnej powiatu gliwickiego.

Bibliotekom  publicznym  powiatu gliwickiego służymy pomocą  instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, gromadząc dla nich  materiały biblioteczne z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Sprawujemy nad  nimi nadzór  merytoryczny w ramach zadań statutowych.

Dla  potrzeb społeczności  lokalnej, przy  ścisłej  współpracy z bibliotekami  publicznymi w powiecie gliwickim, gromadzimy materiały dotyczące powiatu, łącznie z dokumentami życia społecznego, na podstawie których następnie tworzymy bibliografię regionalną.

Chcemy  w sposób profesjonalny, kompleksowy i skuteczny  umacniać rolę bibliotek publicznych w swoim środowisku,  promować czytelnictwo w powiecie gliwickim oraz zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i  kulturalne ich  użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami. Tym samym chcemy, zgodnie z Misją Powiatu Gliwickiego, współprzyczynić się  do  podniesienia  poziomu  życia  mieszkańców naszego regionu.

Cel ten zamierzamy osiągnąć  poprzez wspólne podnoszenie jakości  świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,  poprzez efektywne wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych metod realizacji, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego oraz priorytetami ustalonymi  w ramach programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA