Wczoraj (1946-1975)

Historia Biblioteki Powiatowej w Gliwicach sięga już 1946 roku, kiedy nie istniał jeszcze dekret regulujący funkcjonowanie tej instytucji. Pierwsza siedziba biblioteki znajdowała się przy ul. Kościuszki 25. Powiatowa Biblioteka w Gliwicach w chwili powstania miała w swych zbiorach zaledwie 472 książki. W 1948 roku PBP została przeniesiona na ul. Zygmunta Starego 17, gdzie istniała do 1975 roku i zakończyła działalność z 219 448 woluminami.

Powiatowa Biblioteka Publiczna od samego początku była centrum organizacyjno-metodycznym pomagający  tworzyć biblioteki terytorialne. Stanowiła nadzór nad bibliotekami gminnymi, wiejskimi oraz punktami bibliotecznymi. PBP poza gromadzeniem zbiorów i popularyzacją czytelnictwa organizowała także  szkolenia kadr oraz konferencje. Prawie każdy bibliotekarz zaczynał swoją karierę zawodową od dwutygodniowej praktyki w Bibliotece Powiatowej. W wyniku likwidacji trójstopniowego systemu organizacji administracyjnej państwa, gdy pojęcie powiatu zniknęło, została zamknięta. Gdyby działała bez przymusowej przerwy, obchodziłaby w tym roku swoje siedemdziesięciolecie.

I dziś

W maju 2006 roku, dzięki nowym przepisom prawnym, przywrócono do życia Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach, której siedziba ponownie znalazła się pod adresem Zygmunta Starego 17.

I tak jak w 1946 roku biblioteka została zorganizowana od podstaw. Wyposażono ją w niezbędne sprzęty oraz zaczęto gromadzić księgozbiór o tematyce regionalnej i bibliotekoznawczej. Jej oficjalne otwarcie połączono z inauguracją roku bibliotekarskiego 2006/2007 i miało ono miejsce w październiku 2006 roku. Pomimo tego, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach jest biblioteką specjalistyczną to od samego początku starała się „przyciągnąć” do siebie każdego czytelnika.  Toteż w latach 2006-2013 organizowała BIBLIOLATO, które miało na celu krzewienie miłości do książek oraz małej ojczyzny również wśród dzieci. Dzisiaj ogłasza konkursy plastyczne i czytelnicze dla dzieci i młodzieży.

PBP w Gliwicach kontynuuje również tradycje pełnienia merytorycznej opieki nad bibliotekarzami i organizuje dla nich od 2009 roku konferencje poświęcone tematyce śląskiej oraz promocji czytelnictwa. Do tej pory odbyło się ich osiem, w miastach i gminach powiatu gliwickiego. Biblioteka Powiatowa zainicjowała również Giełdę Współpracy bibliotek publicznych i szkolnych, pierwsza miała miejsce w 2013 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem, co zaowocowało kolejną Giełdą w Czechach w 2015 roku.

We wrześniu 2014 siedzibę PBP przeniesiono do budynku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.  Nasza biblioteka wyróżnia się na tle pozostałych bibliotek powiatu, ponieważ jest jedyną biblioteką poświęconą całkowicie naszemu regionowi. Posiada nie tylko książki dotyczące historii Śląska, ale również powieści lokalnych autorów, albumy o powiecie, pozycje z zakresu folkloru, językoznawstwa, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa Górnego Śląska. Ponadto gromadzi dokumenty życia społecznego dotyczące życia społeczno-kulturalnego powiatu gliwickiego, które stanowią bezcenne źródło wiedzy o regionie. Jest również doskonałym miejscem do poszukiwania informacji z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, gdyż posiada bogaty i aktualny księgozbiór o tej tematyce. Do dyspozycji czytelników jest także zbiór  ok. 30-ciu tytułów czasopism lokalnych, regionalnych i branżowych.  Wśród 4000 woluminów  każdy znajdzie coś dla siebie.

P.G.

 

35,10,0,50,1
1,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,1,2,54,15,5,0,1,1,12,0,1
Wstąp do ZSMK, gdzie mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna :)
Biblioteka wciąga!
Biblioteka wciąga!
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stanicy rozbawiły uczestników do łez, swoimi wicami.
VIII Powiatowa konferencja regionalna
VIII Powiatowa konferencja regionalna
Szkolenie dla bibliotekarzy GRAFIKA DLA OPORNYCH
Szkolenie dla bibliotekarzy GRAFIKA DLA OPORNYCH
PBP
PBP
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Zbiory
Aleksandra Skwara - wicewójt Gminy Pilchowice
VIII Powiatowa konferencja regionalna
VIII Powiatowa konferencja regionalna
Ewa Jurczyga wicestarosta Powiatu Gliwickiego .
VIII Powiatowa konferencja regionalna
VIII Powiatowa konferencja regionalna
Dyrektor PBP Sławomir Adamczyk otwiera VIII Powiatową Konferencję Regionalną
VIII Konferencja Regionalna
VIII Konferencja Regionalna
PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach
PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach
PBP ma siedzibę w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej
PBP ma siedzibę w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej
Mamut :)
Mamut :)
Pyskowickie mamuty :)
Pyskowickie mamuty :)
PBP
PBP
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37  44-120 Pyskowice
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 44-120 Pyskowice

 

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA