Apel do P. T. Mieszkańców, instytucji, przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, stowarzyszeń, towarzystw powiatu gliwickiego o przekazywanie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach wszelkich dokumentów życia społecznego, na które składają się: książki, broszury, i inne dokumenty piśmiennicze oraz audiowizualne,  druki ulotne (afisze, plakaty, zaproszenia, dyplomy, pocztówki), jednodniówki i druki okolicznościowe, katalogi wystaw, kalendarze, druki reklamowe, obwieszczenia, mapy, plany, albumy, statuty i regulaminy organizacji społecznych, niepublikowane referaty i komunikaty.

 
Biblioteka ma obowiązek gromadzenia tych materiałów w celu dokumentowania życia społecznego, kulturalnego naszego regionu. Są one bezcennym źródłem wiedzy regionalnej nie tylko dla  bieżącej działalności informacyjnej biblioteki, ale także mają  ogromne znaczenie dla  przyszłych badaczy regionu, bowiem posiadają dużą wartość historyczno-źródłową.
 
Dary mogą być przekazywane za pośrednictwem bibliotek publicznych w miejscu zamieszkania, można też nas powiadomić o miejscu ich odbioru lub przekazać bezpośrednio do naszej biblioteki.
 
Z góry dziękujemy za wspólne tworzenie
bibliografii powiatu gliwickiego!

W siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach zostało uruchomione - w ramach realizacji projektu „PIAP-y  dla mieszkańców ziemi gliwickiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - stanowisko komputerowe  z dostępem do Internetu. Stanowiskowo jest wyposażone  w drukarkę i można  w nim także korzystać  z zewnętrznych nośników danych, takich jak. np. pendrive, CD, czy DVD. Jest ono również  przystosowane  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ma bowiem drukarkę brajlowską, syntezator mowy i program powiększający czcionkę.

Zapraszany mieszkańców ziemi gliwickiej oraz turystów  - w godzinach pracy Biblioteki – do  korzystania  z   bezpłatnego dostępu do Internetu.

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA