Spotkanie „Wokół Kanału Gliwickiego”

9 czerwca 2016 roku Biblioteka Powiatowa w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach  zorganizowała wraz z Miejską  Biblioteką Publiczną w Pyskowicach spotkanie autorskie z dr hab. Mironem Urbaniakiem. Jego ostatnia publikacja pt: Dzieła hydrotechniki w Polsce. Kanał Górnośląski (Gliwicki) wzbudziła zainteresowanie wśród lokalnej społeczności, stąd też pomysł na spotkanie z autorem. Zgromadziło ono grono aktywnych czytelników, żywo zainteresowanych tematyką Kanału Gliwickiego, o czym świadczyć może wiele pytań kierowanych do badacza. Ich ciekawość budził głównie kontekst historyczny, a także sam proces tworzenia książki. Pan Urbaniak opowiedział nie tylko o technicznym aspekcie kanału, ale oparł swój wywód również o zagadnienia dotyczące naszej lokalnej historii: m in. powstanie jeziora i śluzy Dzierżno, co czyniło go jeszcze bardziej interesującym. Jak na spotkanie autorskie przystało, minęło „w oka mgnieniu” w sympatycznej atmosferze intelektualnej dyskusji. Nie obyło się również bez rozdawania autografów, co mile zaskoczyło samego autora.

Tego dnia dr hab. Miron Urbaniak spotkał się również z uczniami ZSMK w Pyskowicach oraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzińcu.

 Poniżej fotorelacja. 

28,15,0,50,1
25,600,20,1,5000,500,15,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Drugie spotkanie odbyło się w Gimnazjum w Rudzińcu
Drugie spotkanie odbyło się w Gimnazjum w Rudzińcu
Spotkanie autorskie w Rudzińcu
Spotkanie autorskie w Rudzińcu
Uczniowie Gimnazjum w Rudzińcu
Uczniowie Gimnazjum w Rudzińcu
Ostatnie spotkanie odbyło się w MBP w Pyskowicach
Ostatnie spotkanie odbyło się w MBP w Pyskowicach
Ostatnie spotkanie odbyło się w MBP w Pyskowicach
Ostatnie spotkanie odbyło się w MBP w Pyskowicach
Nie brakowało pytań
Nie brakowało pytań
Uczniowie ZSMK w Pyskowicach
Uczniowie ZSMK w Pyskowicach
Książka dr hab.Mirona Urbaniaka
Książka dr hab.Mirona Urbaniaka
Spotkanie autorskie
Spotkanie autorskie
Publikacje z naszych zbiorów
Publikacje z naszych zbiorów
UIotka
UIotka
Początek spotkania w ZSMK w Pyskowicach
Początek spotkania w ZSMK w Pyskowicach
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu
dr hab. Miron Urbaniak opowiada o Kanale Gliwickim
dr hab. Miron Urbaniak opowiada o Kanale Gliwickim
dr hab. Miron Urbaniak opowiada o Kanale Gliwickim
dr hab. Miron Urbaniak opowiada o Kanale Gliwickim

Powiatowa Biblioteka w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach  2 czerwca 2016 roku zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy o bardzo aktualnej tematyce "Ochrona danych osobowych". 

Szkolenie przeprowadziła Pani Justyna Krzywicka-Kędzierska  z firmy BM Format Sp. z o.o. Sp.k . Spotkało się ono z bardzo dobrym odbiorem uczestników, którzy zadawali wiele pytań i otrzymali wiele praktycznych odpowiedzi. 

Poniżej fotorelacja:

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,15,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Szkolenie ochrona danych osobowych
Szkolenie ochrona danych osobowych
Uczestnicy
Uczestnicy
Uczestnicy
Uczestnicy
Organizatorzy
Organizatorzy
Szkolenie
Szkolenie
Szkolenie
Szkolenie
Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym
Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym

 

31 maja 2016 roku zorganizowaliśmy polsko-czeską konferencję "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie". Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem i odwiedziło nas wielu znamienitych gości.

Dwa państwa: Polska i Czechy, siedmiu prelegentów, ponad pięćdziesięciu uczestników, mnóstwo pomysłów i refleksji, jeden cel: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Fotorelacja poniżej. 

Fot.: P. Gut, W. Groszek.

28,15,0,50,1
25,600,60,1,3000,1000,5,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
Otwarcie konferencji
Otwarcie konferencji
Herby powiatów
Herby powiatów
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Sala sesyjna
Sala sesyjna
Upominki dla prelegentów
Upominki dla prelegentów
Uczestnicy
Uczestnicy
Powitanie
Powitanie
Prelegenci i uczestnicy konferencji
Prelegenci i uczestnicy konferencji
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Konferencja "Sztuka zdobywania młodego czytelnika, czyli jak polubić czytanie"
Programy konferencji
Programy konferencji
Prezentacja  dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
Prezentacja dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otwiera konferencję.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach otwiera konferencję.
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach Sławomir Adamczyk
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach Sławomir Adamczyk
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Mgr. Agnieszka Maroń z referatem "Czytelnicy 2.0 - młodzież o swoich lekturach w Internecie"
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Prof. dr hab. Janusz Andrzej Majcherek z referatem pt: "Społeczno-kulturowe uwarunkowania czytelnictwa w Polsce"
Mgr. Bohumil Zmrzlik -  Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Mendelowa w Karvinie
Mgr. Bohumil Zmrzlik - Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Mendelowa w Karvinie
Mgr. Bohumil Zmrzlik z referatem "Warsztaty czytania drogą do kształtowania podstaw czytelnictwa"
Mgr. Bohumil Zmrzlik z referatem "Warsztaty czytania drogą do kształtowania podstaw czytelnictwa"
Programy konferencji
Programy konferencji
Wicestarosta Gliwicki Ewa Jurczyga
Wicestarosta Gliwicki Ewa Jurczyga
Prezentacja  dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
Prezentacja dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
dr Halina Molin dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karvinie
Prezentacja  dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
Prezentacja dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
Prezentacja  dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
Prezentacja dr Haliny Molin pt: "Czeskie biblioteki dziecięce pełne atrakcji"
Mgr. Bohumil Zmrzlik -  Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Mendelowa w Karvinie
Mgr. Bohumil Zmrzlik - Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Mendelowa w Karvinie
Zasłuchani uczestnicy
Zasłuchani uczestnicy
Zakończenie konferencji.
Zakończenie konferencji.
dr Małgorzata Gwadera z referatem "Sztuka wychowania czytelnika. Zapomniane kompetencje i praktyki"
dr Małgorzata Gwadera z referatem "Sztuka wychowania czytelnika. Zapomniane kompetencje i praktyki"
Prezentacja mgr Heleny Legowicz
Prezentacja mgr Heleny Legowicz
mgr Helena Legowicz -  Biblioteka Regionalna w Karvinie.
mgr Helena Legowicz - Biblioteka Regionalna w Karvinie.
mgr Helena Legowicz -  Biblioteka Regionalna w Karvinie.
mgr Helena Legowicz - Biblioteka Regionalna w Karvinie.
mgr Helena Legowicz z referatem pt: "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Systematyczna praca z dzieckiem gwarancją czytelnictwa".
mgr Helena Legowicz z referatem pt: "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Systematyczna praca z dzieckiem gwarancją czytelnictwa".
Wicestarosta Gliwicki  Pani Ewa Jurczyga
Wicestarosta Gliwicki Pani Ewa Jurczyga
Zakończenie konferencji.
Zakończenie konferencji.
Prelegenci i uczestnicy konferencji
Prelegenci i uczestnicy konferencji
Pani Małgorzata Bykowska - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, oddział Warszawki
Pani Małgorzata Bykowska - Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, oddział Warszawki
Pani Małgorzata Bykowska z referatem pt: "Biblioteka powinna być miejscem najlepszej zabawy"
Pani Małgorzata Bykowska z referatem pt: "Biblioteka powinna być miejscem najlepszej zabawy"
Uczestnicy
Uczestnicy
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie
dr Halina Molin z Biblioteki Regionalnej w Karvinie

 

 

Herb powiatu gliwickiego
Powiat Gliwicki

Kliknij aby otworzyć Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn informacji publicznej

 

Polecane książki


Skarbnica regionu

 


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

Cyfrowa Biblioteka
POLONA