VII POWIATOWA KONFERENCJA REGIONALNA

dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów

„ŚLĄSK LITERACKI XX I XXI WIEKU” 

Toszek, 15 października 2015 r.

 

W tym roku organizujemy kolejną - już VII - powiatową konferencję regionalną dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów.  Tegoroczna nosi tytuł „Śląsk literacki XX i XXI wieku” i odbędzie się na zamku w Toszku, w rodowej siedzibie poety Jozepha von Eichendorffa 15 października br.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż dorobek szeroko pojętego życia literackiego na Śląsku w XX i XXI wieku jest ogromny. Z tego też względu nasz jednodniowy przegląd tych zagadnień będzie z konieczności zalążkiem wywołanego tematu.

Wiek XX na Śląsku, z punktu widzenia historycznego, geograficznego, politycznego, cechował się znacznymi przeobrażeniami. Wszystkie te przeobrażenia i zmiany znalazły odzwierciedlenie w literaturze          i życiu literackim na tym obszarze. Żeby jakoś usystematyzować życie literackie dokonamy podziału tego okresu, biorąc pod uwagę znaczące wydarzenia historyczne. Pierwsze z nich to I wojna światowa, a kolejne to II wojna światowa, okres PRL-u i wreszcie rok 1989 – odzyskanie przez Polskę wolności.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji wszystkich zainteresowanych, a w szczególności bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie, podobnie jak poprzednie, zaowocuje zdobyciem nowej wiedzy i nawiązaniem bliższej współpracy uczestników Konferencji.

 

Pliki do pobrania:
- informacje ogólne,
- program ramowy,
- szczegóły organizacyjne,
- formularz zgłoszeniowy.